Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας:

Κανάρη Ο.Τ. 625 Β’ (περ. Πόντου)
546 28 Καλοχώρι – Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 700 261
Fax: +30 2310 703 511
info@kreatamakedonias.gr